top of page

WFG Webinars & Events

Public·63 members

Tamadun Islam Dan Tamadun Asia Oxford Fajar.pdf


Buku Kenegaraan dan Ketamadunan ditulis berdasarkan sukatan pelajaran untuk kursus Kenegaraan malah memenuhi kriteria untuk kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) serta kursus Hubungan Etnik. Kriteria yang sedemikian rupa dibentuk supaya ketiga-tiga elemen besar itu dapat dibincangkan di peringkat IPTA dan IPTS secara bersama. Antara tajuk yang dimuatkan di dalam buku ini ialah konsep kenegaraan, pengenalan kepada ilmu tamadun, Tamadun Melayu serta peranannya, kenegaraan dan pembinaan negara bangsa, Perlembagaan Malaysia, pembinaan identiti, sistem dan struktur pemerintahan negara, pembangunan pendidikan, pembangunan dan dasar-dasar kerajaan dan pembangunan dasar-dasar luar. Buku ini amat sesuai dibaca oleh penuntut-penuntut di institusi pengajian tinggi, para pelajar sekolah serta dijadikan rujukan oleh para guru dan pensyarah.
Tamadun Islam Dan Tamadun Asia Oxford Fajar.pdf


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page